29. august 1943

I sidste halvår af 1943 var fru Ellen Hansen indlagt på Nervesanatoriet under Filadelfia. Hun skriver i sin dagbog for 29.august 1943: 

et øjeblik efter kom hun (Søster Agathe) igennem stuerne og sagde, at telefon og telegraf var afbrudt, og al forbindelse i øvrigt indstillet, og at tyskerne havde taget ledelsen. Vi blev et øjeblik måløse over alvoren i disse ord, siden gik vi rundt og talte med hverandre, vi ville jo alle gerne alle hjem, om det var muligt. Fru Sode er fuldstændig fra det... Fru Olsen og fru Rasmussen var nede på stationen for at se, om toget var kommet, og det var det, men posten kunne ikke hentes før kl 11:30 ... Søster Agathe har travlt i dag med at følge os og se og høre, hvordan det giver sig udslag hos den enkelte.


Bogen kan læses på Lokalarkivet, lånes på biblioteket og købes i boghandlen.

 

29. august 1943

Annonce i Kalundborg Folkeblad 10. april 1940

29. august 1943, datoen for forhandlingspolitikkens formelle sammenbrud under besættelsen. På baggrund af tyske krav om indførelse af bl.a. dødsstraf indgav regeringen sin afskedsbegæring. I overensstemmelse med politikernes holdning underskrev Christian 10. ikke begæringen; regeringen ophørte således med at fungere, men trådte ikke tilbage. De tyske krav var dermed afvist, ministrene kunne ikke længere stilles til ansvar, og der var ikke givet tyskerne et påskud til at overtage regeringsmagten. Om morgenen var hærens og flådens mandskab blevet interneret, men havde forinden fået sænket en del af flåden.

Kilde: Store Danske

Flere sider om 2.- Verdenskrig i Dianalund og Ruds Vedby:

Videoer og film

en skuespiller i SS-uniform i Dianalundcentret i anledning af Lokalarkivets event  2013

© Copyright 2016 Jørgen Mogensen